facebook wowfan.cz twitter wowfan.cz youtube wowfan.cz
Nepřihlášen | Registrace

nemeli byste minout

Streameři

zolikoffline
Dlouhouchoffline
Audonteoffline
Menntosoffline
Staloroffline
Angeliusoffline
Dominicawowoffline
Chesteroffline
Bekinaoffline
«»

Priest

Povolání | 12.02.2011 | 13:53 | napsal


Priest neboli kněz je jedno z World of Warcraft povolání. Kněží jsou oddáni duchovnímu umění a svou neochvějnou víru dokazují dobrovolnou službou ostatním. Už před tisíci lety opustili pohodlí chrámů a komfort svatyní, aby podpořili své spojence ve válkou zmítaných zemích. Uprostřed hrůzostrašných konfliktů mají kněží své pevné místo - a to jako léčitelé i temní zabijáci.
Priest - the dark side of the light, the bright side of the shadow

Kněží jsou mistři v léčení zraněných a pomáhají tak svým spolubojovníkům vydržet mnohem více ran, než by za normální situace byli kdy schopní. Od svých bohů mají k tomuto účelu k dispozici širokou škálu svatých kouzel a posilujících formulí. Umí také využívat božskou sílu na očištění a zničení svých nepřátel. Jenže světlo nemůže existovat bez temnoty a proto někteří kněží studují odvrácenou stranu světla - učení stínu. Jejich cesta má za cíl dokonalé poznání jak sebe sama, tak i sil nepřátel, jimž musí kněží čelit.

Každý priest je velice mocným protivníkem, ač je jeho tělesná schránka velice křehká. Síla knězů tkví v jejich disciplíně a intelektu. Časté modlení k bohům o slitování vyžaduje i složitou práci tělem a proto všichni nosí pouze látkové (Cloth) oblečení, aby jim nebránilo v pohybu. Kněz dokáže své přátele nejen léčit, ale také pomocí všemožných magických štítů úplně zabránit jakémukoli zranění. Priest zvyšuje morálku všech okolo a pokud se orientuje v tajemném stínovém umění, vězte, že máte na své straně nebezpečného bojovníka.Informace o Priestovi

Priest používá silnou léčivou magii, aby ochránil sebe i své spojence. Disponuje také silnými útočnými kouzly na dálku, ale v boji na blízko je hodně zranitelný, jelikož jeho fyzická výdrž i brnění je slabé. Zkušení kněží znají rovnováhu mezi užíváním útočných kouzel a udržováním sebe sama v bezpečí. Kněží využívají speciální Power Words, která snižují zranění, jenž od svých protivníků dostanou. Jelikož blízce pracují s duchem a myslí, mohou některé slabší jedince dokonce ovládat. Všeobecné povědomí praví, že do PvP je nejlepší Discipline Priest a do PvE Holy nebo Shadow, avšak není to žádné dogma a hrát se dá všude za všechno (i když v PvP uvidíte Holy priestů opravdu málo).

Typ

 • Healer
 • Ranged magic damage dealer

Bary

 • Život
 • Mana

Použitelné zbroje pro priesta

 • Cloth

Použitelné zbraně pro priesta

 • Daggers
 • One-Handed Maces
 • Staves
 • Wands

Dokáže odstraňovat tyto negativní efekty

 • Magic
 • Disease


Klady a zápory tohoto povoláníPřednosti

 • Dokáže uzdravovat zranění jak sobě, tak všem přátelským jednotkám pomocí velké škály healů.
 • Umí oživit padlého hráče pomocí kouzla Resurrection.
 • Může aplikovat na kteroukoliv přátelskou jednotku, včetně sebe, mocný magický štít, který absorbuje zranění - Power Word: Shield.
 • Má silná buff kouzla na Spirit, Staminu a Shadow resist.
 • Může ovládat jakoukoliv nepřátelskou humanoidní jednotku se stejným nebo menším levelem.
 • Dokáže na krátkou chvíli vystrašit blízké nepřátele pomocí kouzla Psychic scream (navíc má další PvP kouzla jako Psychic Horror nebo Silence).
 • Shadow Priest patří k DoT povoláním, jeho kouzla tedy postupně dávají zranění, navíc může pomoct s léčením party a doplňováním many.
 • Kněží můžou odstraňovat negativní magické a disease efekty přátel a stejně tak i posilující magické efekty nepřátel.

Nevýhody

 • Může nosit jen cloth armor.
 • V boji se zbraněmi na blízko je nepoužitelný a nemá zrovna nejvíc životů.
 • Priest nemá moc možností Crowd Control - Shackle Undead funguje pouze na nemrtvé a na Mind Control není vždy vhodná situace (zvlášť pokud jste healer).
 • Málo instantních kouzel, které by dávaly přímé zranění.
 • Pokud se v partě něco nepovede a je wipe, tak si to téměř vždy odskáče healer, i když často neprávem.
 • Jako každý kouzelník je velice závisislý na své maně.


spirit of redemption priest

Role v partě

V partách a raidech se uplatňují všechny tři specializace Priestů. Discipline a Holy jako healeři a Shadow jako damage dealeři. Rozdíl mezi Holy a Discipline priestem je hlavně v tom, jak zabraňují smrti svých přátel. Holy Priest se snaží hlavně co nejvíce léčit, zatímco Discipline posiluje své svěřence a snaží se vedle samotného léčení i zranění snižovat. Shadow priesti kromě udílení zranění doplňují svým spolubojovníkům manu a díky Shadowformě i zrychlují jejich kouzlení a útoky. Priesti samozřejmě nesmí zapomínat na buffování ostatních členů v partě. Neopatrného člena raidu můžou zkusit zachránit pomocí Leap of Faith.

Co je důležité se naučit

 • Při léčení muset umět vybrat z poměrně velké škály kouzel vždy to správné pro danou situaci. (Heal, Prayer of Mending, Circle of Healing, Renew...)
 • Hospodařit s manou.
 • Naučit se rotaci kouzel u Shadow priesta (a sledovat aggro).
 • Dávat si pozor při používání Shadow Word: Death (rozhodně ho nepoužívat na bossech, kteří zrovna dostávají hodně zvýšené zranění - pokud ho totiž kouzlo nezabije, dostanete přesně stejné damage i vy).
 • Ovládnout techniku stopcastingu (začnete kouzlit Greater Heal, ale pokud cíl nedostane žádné zranění, před koncem ho zrušit).
 • Těměř nikdy nepoužívat Psychic Scream v dungeonu nebo raidu. Pokud mobové naběhnou do dalších skupinek, rozhodně to nepomůže.

Schopnosti, kouzla a talenty u priestaBonusy za specializaci

Discipline Holy Shadow
Penance Holy Word: Chastise Mind Flay
Enlightenment Spiritual Healing Shadow Power
Meditation Meditation Shadow Orbs
Mastery: Shield Discipline Mastery: Echo of Light Mastery: Shadow Orb Power


Discipline

disciplineDiscipline priesti se soustředí hlavně na redukci zranění a až jako vedlejší mají jeho léčení. Jedním ze základních kouzel je tak Power Word: Shield doplňený talenty Divine Aegis a Power Word: Barrier. Talenty jsou zaměřeny právě na posilování absorbcí, ale také na šetření manou a vylepšení léčení. Můžete mezi nimi nalézt i určité bonusy k útočným kouzlům. Pain Suppresion a Power Infusion se naopak hodí v mezních situacích a můžou leckterý boj zachránit. Pokud chcete být PvP healer, zvolte Discipline specializaci - a to právě kvůli velké redukci zranění.

Holy

holyHoly priesti disponují širokou škálou všech možných léčících kouzel a právě na samotné léčení se zaměřují. Talenty jsou zaměřeny na větší efektivitu healů, často je posilováno silné instantí Heal over Time kouzlo Renew, ale i další. Mezi velice zajímavé talenty patří Circle of Healing, kterým můžete vyléčit hráče stojící blízko sebe, nebo záchranné kouzlo Guardian Spirit. Lightwell vytvoří na místě objekt, ze kterého se každý může vyléčit jednoduchým kliknutím na něj. Talent Chakra a další na něj napojené umožní priestům vstoupit do speciálního léčícího stavu, který posiluje různé druhy kouzel podle daného stavu. Talent Spirit of Redemption umožní priestům léčit dokonce i chvíli po své smrti.

Shadow

shadowShadow priesti patří k velice schopným damage dealerům, jejich hlavní zbraní jsou Damage over Time kouzla, ale ani přímá kouzla nejsou pozadu. V talentech je důležitá Shadowform, která vás přemění do speciální stínové formy, ve které jsou vaše shadow kouzla citelně posílena; avšak nemůžete v ní používat Holy kouzla. Důležitá jsou "baterková" kouzla Vampiric Touch a Vampiric Embrance, která doplňují vaší partě životy a manu. Vzhledem k hospodaření s manou je zajímavý i talent Masochism, který vám doplní manu při každém větším zranění a sebezranění pomocí Shadow Word: Death. Ve stromě se nacházejí i PvP talenty jako je Silence, Phantasm nebo Psychic Horror. Závěrečný talent Dispersion vám brutálně sníží zranění a začne doplňovat vaši manu. Celkově jsou talenty zaměřeny hlavně na zvyšování jak periodického, tak přímého zranění a na hospodaření s manou.Zobrazit návrhy talentů pro priesta

Používaná makraJednotlačítkový buff

Po kliknutí levým tlačítkem vykouzlíte Power Word: Fortitude, pravým tlačítkem Shadow Protection.

#showtooltip
/cast [button:2] Shadow Protection; Power Word: Fortitude

Spamování Mind Flay

Toto makro začne kouzlit Mind Flay jen ve chvíli, kdy nechannelujete jiné kouzlo. To znamená, že můžete na tlačítko Mind Flay klikat, aniž byste přerušili první Mind Flay a tím plýtvali manou. Jakmile se první Mind Flay dokončí, začnete kouzlit nové.

#showtooltip /stopmacro [channeling] /cast Mind Flay

Psychic Horror

Po kliknutí na makro přestanete kouzlit a zakouzlíte na focus cíl Psycic Horror. Pokud nemáte Focus cíl, vykouzlíte ho na normální cíl.

#showtooltip /stopcasting /cast [target=focus, exists] Psychic Horror; Psychic Horror

Silence

Po kliknutí na makro přestanete kouzlit a zakouzlíte na focus cíl Silence. Pokud nemáte Focus cíl, vykouzlíte ho na normální cíl.

#showtooltip /stopcasting /cast [target=focus, exists] Silence; Silence

Divine Hymn

Maximalizuje efekt Divine Hymn, použite totiž Power Infusion a obě dvě trinkety. Pokud má cokoli z toho cooldown, použije pouze věci bez cooldownu.

#showtooltip Divine Hymn /cast [target=player] Power Infusion /use 13 /use 14 /cast Divine Hymn


priest history and lore background

Historie a pozadí

Kněží pracují hlavně s duchovnem a morální silou a většinou uctívají nějaké dané božstvo či jinou více či méně pomyslnou entitu, ale rozhodně jiným způsobem než třeba šamani uctívající elementy přírody. Kneží nejsou pouhými zprostředkovately víry, ale také mocnými pány duchovní magie, kterou používají jak k ochraně ostatních, tak k poškozování a oslabování nepřátel.

Alianční kněží východních království se začali formovat v První válce. Existovala tam organizace kleriků z Northshire, která sloužila Stormwindu. Na bojištích se starali o raněné, ale byli na to velice špatně uzpůsobeni a utrpěli tak velké ztráty. Toto uskupení tak bylo téměř zničeno a v Druhé válce byli slabí kneží nahrazeni ozbrojenými paladiny, rytíři Stříbrené ruky, které vytvořil vůdce kleriků Alonsus Faol a jeho žák Uther Lightbringer. Ve Třetí válce Alianci věrně sloužilo několik knězů z Quel'Thalasu a to i přes to, že se Vysocí Elfové od Aliance formálně odrthli.

I Nemrtví mají své vlastní kněze, přesněji část, která se odrthla od Pohromy - Forsaken. Roli duchovního u nich většinou zastávají ti, kteří ji vykonávali i před svou přeměnou. Forsaken ale opustili víru, přesně tak, jak si myslí, že ona opustila je. Tito kněží si vytvořili vlastní víru založenou na svém původním náboženství. Víra Zapomenutého stínu je zaměřena hlavně na rovnováhu mezi životem a smrtí a na sebeovládání. Jelikož Světlo už pro ně není to pravé, naučili se jak uctívat Stíny. Noví kneží se učí o rovnováze světla a stínu; učí se používat i světlo, ale nikdy nezapomínají, že byli zrozeni ze stínu.

Trollí kněží jsou podobně jako šamani duchovními vůdci kmenů. Už z principu Trollí pověrčivosti a duchovnosti můžou Trollí kněží využívat duchovní energii světa jak k léčení, tak k ubližování. Mezi energie, které Trollové využívají, patří určitě duchové Loa, voodoo magie a dokonce energie samotného cíle kouzla. Každopádně Trollí kněží zastávají v kmeni velice podobnou roli, jako šamani a nemají žádnou přesně specifikovanou víru v určitého boha.

V datadisku Cataclysm se ve hře objevili Taurenští kneží. Ke svým obřadům pravděpodobně využívají sil Slunce, podobně jako kněží Nočních Elfů využívají měsíční sílu bohyně Elune. Stejně tak se objevili o Gnómští duchovní. Už dříve byly známé případy několika Gnómů, kteří uctívali světlo, ale po Deathwingově destrukci světa se mnohem více Gnómů vydalo na cestu duchovna.Wrath of the Lich King Informace

Tyto informace jsou zastaralé, avšak i tak se může priestům jejich znalost hodit. Dané informace platily v době, kdy na oficiálních serverech běžel datadisk Wrath of the Lich King, nyní je však již doba Cataclysmu.


Důležité staty

 • Intellect
 • Spirit
 • Spell power
 • Stamina
 • Spell crit
 • Haste
Hodně záleží na zvolených talentech a stylu hraní. PvE healer určitě nepotřebuje tolik staminy, ale zase musí mít dostatek, aby ho nezabilo každé AoE. Musí mít vyvážený Intellect a Spirit, aby mu nedocházela při boji mana, a stejně tak mít v dobrém poměru i Spell power a spell crit (pokud máte talenty zaměřené na bonusy po criticalech, dejte si víc do critu). PvP healer (většinou discipline priest) naopak potřebuje hodně Staminy a také Resilience, ale bez zbylých statů se také neobejde (tady je to nejvíce závislé na stylu hraní - pokud je váš aréna tým tzv. "pew pew" a snaží se porazit protivníka co nejrychleji, zvolíte jinou kombinaci statů, ale i talentů, než pokud jste dva healeři a jeden boj trvá nejméně deset minut). Shadow priest před Wrath of the Lich King téměř nepotřeboval Spell crit, ale nyní můžou i DoTky dát critical, a proto se i jemu nyní hodí. Díky talentům se vyplatí mít nějaký ten spirit, což vám zvýší váš spellpower, který je asi nejdůležitějším statem. Pro všechny healery je důležité Haste, nejvíc asi pro Holy.

Použitelné zbroje pro priesta

 • Látkové zbroje (Cloth)

Použitelné zbraně pro priesta


 • Jednoruční palcáty (One-Handed Maces)
 • Dýky (Daggers) (trenér)
 • Hole (Staves) (trenér)
 • Hůlky (Wands)
Priest své zbraně téměř nepoužívá a tak je většinou celkem jedno, jakou zbraň zvolíte. Obecně platí, že kombinací jednoruční zbraně a nějaké Off-Hand dosáhnete většího spellpower, naopak pokud si vezmete staff, budete mít nejspíš větší critical rating. Pokud priestovi dojde mana, může bojovat se svou hůlkou (wand). Ostatní zbraně jsou proti většině protivníků na stejném levelu docela neúčinné.

Dokáže odstraňovat tyto negativní efekty

 • Magic (magie)
 • Disease (nákaza)
Je důležíté se tato kouzla naučit často používat, někdy je nutné odstranit nějaký debuff velmi rychle, a proto doporučuji si tato kouzla nějak dobře nabindovat. V PvP se naučte odstraňovat buffy vašich protivníků. Mass Dispel dokáže odstranit jednu z bublin paladina a mágovo zamrazení (Divine Shield a Iceblock). Dost často pomocí tohoto kouzla můžete odstranit různé efekty u bossů a tím si ulehčit boj.

Klady a zápory tohoto povolání


Přednosti

 • Dokáže uzdravovat zranění jak sobě, tak všem přátelským jednotkám pomocí velké škály healů.
 • Umí oživit padlého hráče pomocí kouzla Resurrection.
 • Může aplikovat na kteroukoliv přátelskou jednotku, včetně sebe, mocný magický štít, který absorbuje dmg.
 • Má silná buff kouzla na Spirit, Staminu a Shadow resist.
 • Může ovládat jakoukoliv nepřátelskou humanoidní jednotku se stejným nebo menším levelem.
 • Dokáže na krátkou chvíli vystrašit blízké nepřátele pomocí kouzla Psychic scream.
 • Díky novým kouzlům datadisku WotLK může velmi rychle a silně vyléčit všechny členy družiny či navýšit a doplnit jejich zásobu many.

Nevýhody

 • Může nosit jen cloth armor.
 • V boji se zbraněmi na blízko je nepoužitelný a nemá zrovna nejvíc hit pointů.
 • Pokud jste healer v partě, tak musíte mít postřeh a musíte se neustále soustředit.
 • Málo instant kouzel, většinou Shadow DoTy nebo cast kouzla.
 • Pokud se v partě něco nepovede a je wipe, tak si to téměř vždy odskáče healer, i když většinou neprávem.

Schopnosti, kouzla a talenty u priesta


Discipline (Ukázněnost)


Tato větev se specializuje na buff kouzla, priestovu ochranu a speciální schopnosti. V talentech najdete spoustu vychytávek na vylepšení hlavního buffu Power Word: Fortitude, který zvyšuje Staminu, pak vylepšení kouzla Power Word: Shield, což je štítové kouzlo absorbující dmg. Důležité je kouzlo Penance, což je jedno z nejlepších kouzel na léčení jednoho cíle ve hře. Discipline se většinou zaměřuje na udržení jednoho cíle (třeba tanka) naživu a během toho pomocí štítů a odstraňování negativních efektů zmírňuje zranění ostatních. Discipline priest také disponuje celou škálou tzv. záchraných kouzel, která používá, když je tank blízko smrti. Hodně talentů je zaměřeno na co největší redukci zranění a na oplácení těchto zranění protivníkovi. Discipline priest je také velmi dobrým healerem do arény a to hlavně díky své výdrži a schopnosti udržet někoho naživu do posledního okamžiku. Důležité je také kouzlo Mana Burn, kterým spálíte protivníkovu manu a ještě ho tím zraníte.

Holy Magic (Svatá magie)


Holy priesti jsou možná nejvšestrannější healeři ve hře, protože ovládají snad všechny druhy léčících kouzel. Disponuje jak pomalým silným healem (Greater Heal), tak rychlým slabším (Flash heal), které byste se měli naučit správně kombinovat (už jen kvůli talentu Serendipity). Na léčení cílů, které nejsou pod přímou palbou, se hodí Renew, které léčí každé tři sekundy. Priest disponuje také rozličnými plošnými healy, z nichž nejdůležitější je Circle of Healing (instatní vyléčení pěti cílů) a Prayer of Healing (vyléčí celou partu za docela dost zranění), která se hodí hlavně, když dostávají všichni hodně zranění. Zajímavým kouzlem je Prayer of Mending, které by měl priest udržovat v "oběhu" vlastně neustále. Toto kouzlo totiž skáče mezi hráči a léčí je. Dobrým kouzlem je také Binding heal, pomocí něhož můžete léčit jak sebe, tak svůj cíl. Holy priest je díky tomu jak velice dobrým healerem jednoho cíle (například kouzlo Guardian Spirit pomůže udržet cíl na živu), tak úspěšným AoE čili raid healerem (AoE spelly, flash heal). Velice dobrou schopností je Spirit of Redemtion, díky které priest může neomezeně léčit ještě 15 sekund po smrti, což může často raid zachránit. Holy priest je určitě velice dobrým healerem do raidu, ale dá se mu vytvořit i build (hybridně s discipline), díky kterému může být velice dobrý i do PvP.

Shadow Magic (Stínová magie)


Stínová magie je z velké části zaměřena na DoT (dmg over time), kouzla, jako je Shadow Word Pain atd. Poté na Cast kouzla, jako je Mind Blast, a bonusem je Chaneling kouzlo, které funguje podobně, jako Drain life u warlocka zvané Mind Flay. Toto kouzlo vám sice nedoplňuje životy, ale zpomaluje cíl o 50%, což je velice výhodné. Do tohoto odvětví také patří schopnost vzbudit u nepřátel strach zvaná Psychic scream. A nesmíme zapomenout ani na vampirické schopnosti typu "čím víc tě zraním, tím víc se vyléčím (a svou partu)" (Vampiric Embrance). Mezi Shadow DoTky rozhodně řadíme Shadow Word: Pain, což je podle mého mínění jedna z nejsilnějších DoTek ve hře, protože její celkové zranění je opravdu pěkné. Vampiric Touch DoTka navíc obnovuje manu vaší partě (při každém zásahu Mind Blastem). Mind Blast je průměrně silné, ale rychle s kouzlící direct damage kouzlo. Shadow Priest dokáže velice dobře sám i ostatním obnovovat manu (např. Shadowfiend). S Wrath of the Lich King se mu do vínku také konečně dostalo AoE kouzlo Mind Sear. Při hraní Shadowpriesta je důležité naučit se správnou rotaci kouzel (čili udržovat na cíli DoTky jako Vampiric Embrance, Shadow Word: Pain, Devouring Plague a Vampiric Embrnace, kdykoli to jde používat Mind Blast a zvytek času vyplňovat Mind Flay. Pokud máte hodně životů a nejste pod palbou, používejte Shadow Word: Death, pomocí Vampiric Embrance se stejně brzo vyléčíte). Je také dobré vědět, kdy už nastal čas na opuštění Shadowform a o pokus vyléčení se. Shadow Priest má také Silence kouzlo, které se společně s vylepšeným Psychic Scream fearem hodí do PvP. Důležité je naučit se je používat ve správný čas, stejně tak Dispersion, které změnší Vaše zranění a obnoví Vám manu.

Vše ostatní o tomto povolání


Typ postavy a role v partě


Priest v partě může zastávat tři úlohy. Tou první je hlavní healer s talentovým zaměřením na Holy kouzla. To pak vyžaduje velkou koncentraci a postřeh, aby heal vždy sednul tam, kde má. Největší heal vyžaduje tank, neboli ten, kdo drží aggro nepřítele, ale v raidu se musíte orientovat podle své dané úlohy. Další alternativou priesta je Discipline priest, který docela dobře zvládá léčit a soustředí se hlavně na "štítování" ostatních a někdy i nějaké to zranění (hlavně DoTky). Posledním, ale hodně častým způsobem vývoje priesta je Shadow Priest, což je Priest, který se zaměřil na temnou magii, používá ve velké míře DoT kouzla, která způsobují dmg postupně a krom toho bojuje Mind Blastem a Mind Flayem. Celou partu ovšem může healovat, pokud si nahodí buff Vampiric Embrace. To pak parta dostává 20% dmg v podobě healu. Shadow priest je v partě oblíbený také pro jeho kouzlo Vampiric Touch, které dává zranění a navíc způsobuje Replenishment.

Co je důležité se naučit

 • Kombinovat všechna healing kouzla k dosažení co možná nejefektivnějšího uzdravování sebe a členů party.
 • Naučit se používat abilitu Fade při healování v partě ke snižování tdreatu.
 • Vědět, kdy je správný okamžik na zastrašení nepřátel Psychic screamem. Nejhorší je použití v dungu, kde mají odstrašené příšerky tendenci zaběhnout do skupinky dalších a tím pullnout víc a víc mobů.
 • Vědět, jak bojovat v Shadow form, protože v této podobě se nemůžete healovat.
 • Umět kombinovat Vampiric Embrace a Shadow kouzla k podpoření party malým healem.
 • Vědět, jak správně Shieldovat parťáky kouzlem Power Word: Shield.
 • Dávat si pozor při používání Shadow Word: Death (rozhodně ho nepoužívejte na bossech, kteří zrovna dostávají hodně zvýšené zranění - pokud ho totiž kouzlo nezabije, dostanete přesně stejné damage i vy).
 • Jako Shadow Priest udržovat na cíli všechny DoTky a naučit se správnou rotaci ostatních kouzel. DoTky můžete držet i na více cílech najednou.
 • Ovládnout techniku Stopcastingu (začnete kouzlit Greater Heal, ale pokud cíl nedostane žádné zranění, před koncem ho zrušíte).
 • Hlavně v PvP používat Fear Ward.

Užitečná makra


Uvádím zde makra, která jsem sám používal nebo která mi přijdou užitečná. Moc jich není, každý si předpokládám najde svoje vlastní makra.
Toto je klasické Discipline makro do arény. Pokud vlastníte 4/5 kusů Gladiator healing setu, můžete nastavit reset na 13. Makro se totiž resetuje hned poté, co vyprší Váš Power Word: Shield cooldown.
#Show Penance
/castsequence [target=targettarget] reset=15 Penance, Power Word: Shield, Flash Heal, Flash Heal, Flash Heal, Flash Heal, Flash Heal, Flash Heal

Makro pro spamování Mind Flay (můžete zuřivě mačkat tlačítko, ale kouzlo stejně vždycky dojede až do konce).
#showtooltip
/stopmacro [channeling]
/cast Mind Flay

Makro pro vyvolání a okamžitý útok Shadowfienda.
#showtooltip Shadowfiend
/cast [nopet] Shadowfiend
/petattack
/cast Shadowcrawl

Zaštítování se bez ztráty označení cíle.
/cast [target=player] Power Word: Shield


Naposledy upravil/a Wrent 13.02.2011 v 12:58:04.
Sdílet: facebook wowfan.cz
Počet shlédnutí: 171020
Hodnocení: hodnoceni hodnoceni hodnoceni hodnoceni hodnoceni
Ohodnotit: 1 hodnoceni | 2 hodnoceni | 3 hodnoceni | 4 hodnoceni | 5 hodnoceni
                  Jak hodnotit?
Počet komentářů: 427

Komentáře k článku:cerberos: pokud chcete vidět mé talenty tak je to Eurydiké-Drak'Thul:)

13.07.14 09:40
cerberos: Mě by spíš zajímalo,zda u své priestky si nemám vyměnit talent na 45 lvl? Mám tenhle From Darkness,Come Light,koukal jsem se u jiných healerů a ty mají většinou místo toho co mám já Solace and Insanity,k čemu ten talent je?

13.07.14 09:39
Gnouss: Co je to u priesta Shadow ta rotace?


12.07.14 13:50
Chatter:
Jablko
U prísta by mi bodl nějakej plošňák a malej heal s CD kerej by mě nekopl z Shadowformy :D
no jasne ale shadow priest ma zustat dps

21.08.11 16:35
Martinxxl: Dobrý den
Měl bych malou otázku jaká rasa z aliance se pro priesta nejvíce hodí.
Moc a moc děkuju


15.07.11 13:21
Wrent:
Martinxxl
já mel bych malej dotaz
jestli ma priest nejake kouzlo na doplnení many
dekuji
například Shadowfiend :)


25.04.11 21:04
Jablko: U prísta by mi bodl nějakej plošňák a malej heal s CD kerej by mě nekopl z Shadowformy :D

25.04.11 19:00
Martinxxl: já mel bych malej dotaz
jestli ma priest nejake kouzlo na doplnení many
dekuji


20.04.11 17:53
Wrent:
Gigi2gigi
Talenty na Disco jsou taky úplně špatně. Psali jste to už do té rubriky talenty, že jsou neaktualizované, v tom případě, ale nechápu proč na ně odkazujete? Je to to samé, jako byste odkazovali na TBC talenty. Nikomu to nepomůže a dost lidí to zavede špatným směrem. Buď by bylo fajn předělat rubriku talenty a nebo na ně aspoň neodkazovat.
plánujeme úplně novou rubriku talenty, ale závisí to na mém času, kterého do maturity už moc mít nebudu


09.04.11 11:02
Gigi2gigi: Talenty na Disco jsou taky úplně špatně. Psali jste to už do té rubriky talenty, že jsou neaktualizované, v tom případě, ale nechápu proč na ně odkazujete? Je to to samé, jako byste odkazovali na TBC talenty. Nikomu to nepomůže a dost lidí to zavede špatným směrem. Buď by bylo fajn předělat rubriku talenty a nebo na ně aspoň neodkazovat.

08.04.11 10:50
Zobrazuji komentáře 1 - 10
[1]  2  3  4  5  ...  43  


Přidat komentářPro přidávání komentářů se musíte přihlásit. Pokud nemáte na webu svůj účet, můžete se zaregistrovat.
Sběratelské figurky WoW